Egyensúlyban

​Az agykutatók fontos megállapításokra jutottak a két agyfélteke működésével kapcsolatban. Már az egyiptomiak is ismerték azt a tényt, hogy a jobb agyfélteke irányítja a test bal ​o​ldalát, a bal agyfélteke irányítja a jobb oldalát és a két agyfélteke különböző funkciókért felelős a szervezetünkben.

A nyugati kultúrában a bal agyfélteke használata dominál​. Állandóan s zámolunk,​ tervezgetünk , rengeteget kommunikálunk​ szóban és írásban​. H atalmas mennyiségű képi és verbális ​anyagot fogadunk be (internet, tévé, ​rádió ... ) és próbálunk feldolgozni, ​rendszerezni.

​Ezzel szemben a jobb agyfélteke ​gondoskodik ​az elvontabb​ dolgok​ról. A humor, a zen​e , a tánc, a ​fantázia világa. A főzés, a kertészkedés, a művészetek mind mind segítenek ellensúlyozni a hétköznapok egyoldalúságát és egyhangúságát. Egy női táskában nagyon jól megférnek egymás melett az okostelefonok és a szépséges, virágos füzetek - az egyikbe írjuk, a másikba rajzoljuk üzeneteinket. 

A mozgás mindig, mindenkit meggyógyít, hiszen a test középvonalát keresztező mozdulatok során az agyunk átkapcsol és felváltva dolgozik a bal és a jobb agyfélteke is. A c
él​ a két agyfélteke közötti egyensúly és harmónia megteremtése, az egész agy használata, a nyugati bal agyféltekés dominancia helyett.

A családállítás és a One Brain módszer során mindkét agyféltekét használjuk. Az elején kicsit beszélgetünk, később többnyire a szimbólunok és képek segítségével kommunikálunk egymással.
BAL agyfélteke 
jellemzői
Jobb agyfélteke 
jellemzőilogikus, 
gyakorlatias
, praktikus


érzelmektől vezérelt

ötletszerűség

megérzés
ek

részletek alapos 
megfigyelése

a lényeg érdekli, 
összességében való megértés, a dolgok működése
tényszerűségvalóság-orientáltság
képzelőerő, fantázia

beszélt és az írott nyelv
szimbólumok felismerése, képek használata
jelenre és múltra fókuszálásjelenre és jövőre fókuszálás

számolási képességek 
és tudományok

elvont gondolkodás, filozófia és vallás

tervezés, 

stratégiai gondolkodás
rugalmasság, lehetőségek keresése

törekszik a biztonság ra
bátorság, kockázat vállalás, felelősség vállalás !
értékelés, ítélkezés
méltánylás
, elfogadás
rendszeresség, minta felismerésetérlátás
elméleti tudásgyakorlati tudás


meggyőződés

HIT


http://stresszoldas.blogspot.hu/