Az elménkkel is tudunk izmot építeni

A Harvard Medical School egyik 1994-es kísérletében önkénteseknek egy ötujjas kombinációból álló dallamot kellett újra meg újra lejátszaniuk a zongorán.
A kombináció a következő volt: hüvelykujj, mutatóujj, középső ujj, gyűrűsujj, kisujj, gyűrűsujj, középső ujj, mutatóujj, hüvelykujj. Mindezt napi két órán át kellett gyakorolniuk, öt egymást követő napon. Önkéntesek egy másik csoportja pusztán elképzelte, hogy ugyanezeket a hangokat ugyanígy lejátssza, szintén napi két órában, öt napon át, miközben azt is elképzelték, hogy hallják a hangokat.
Kattints a képre a teljes mérethez!
Az ötödik nap végén megvizsgálták az önkéntesek agyi térképét. Mint ahogy az várható volt, a hangokat lejátszó önkénteseknél az ujjakat irányító agyi térkép mérete megnöve­kedett, de ugyanez történt azoknál is, akik csak elképzelték, hogy lejátsszák a hangokat – mégpedig, bámulatos módon, ugyanakkora mértékben.
És nem csak az agy aktiválódik. Mivel az idegek összekötik az agyat az izmokkal, az izmok is megerősödnek, ha arra gon­dolunk, hogy használjuk őket. A clevelandi Lerner Kutató­központ orvosbiológiai mérnöki részlegének kutatói 2004-ben jelentős erőnövekedést mutattak ki elképzelt testmozgás hatá­sára. A kísérletben 13 önkéntes vett részt. Néhányan közülük a kisujjukat edzették, míg mások csupán elképzelték, hogy edzenek. Minden edzés során az önkéntesek 15 ujjhajlítást vé­geztek – a valóságban vagy képzeletben -, majd 20 másod­perces pihenés következett, és ezt 15 percen át folytatták, heti 5 napon, összesen 12 héten keresztül. A 12 hét leteltével a tu­dósok megmérték a résztvevők kisujjának erejét. Ahogyan vár­ható volt, a valós edzést végző önkéntesek kisujja megerő­södött; izomerejük 53 százalékkal nőtt. Hihetetlen módon azonban a képzeletbeli edzést végző csoporttagok kisujjának ereje is nőtt, mégpedig 35 százalékkal, jóllehet „kisujjukat se mozdították”.
Ismerek egy fiatal sportolót, egy Thomas nevű rövidtávfu­tót, akinek meg kellett műteni a vállát, és orvosai azt tanácsol­ták, hogy hagyja ki az edzést a teljes szezonban. O azonban nem akarta elveszíteni az izmai erejét, ezért képzeletben lejárt az edzőterembe, és súlyzózott, mintha tényleg ott lenne. Nem csak a sérülésből gyógyult fel a vártnál jóval hamarabb, de ami­kor visszatért a pályára, szinte ugyanolyan gyors és erős volt, mint az operáció előtt. Fejlődése is gyors volt. Hamarosan (életében először) a nemzetközi mezőnyben képviselhette ha­záját, Skóciát.
A legutóbbi kísérletek azt is bebizonyították, hogy ha azt képzeljük el, hogy nehéz súlyokat emelgetünk, az agy és az iz­mok jobban erősödnek, mint ha könnyebb súlyok emelgetését vizualizáljuk. A Lyoni Egyetem kutatói 2007-ben számoltak be arról a kísérletről, amelyben 30 önkéntes emelgetett való­ságban vagy képzeletben különböző méretű súlyzókat. A kuta­tók megfigyelték, hogy az izmok mindig az önkéntes által el­képzelt súlynak megfelelő mértékben aktiválódtak. Ha például az illető azt gondolta, hogy nehéz súlyzókat emelget, akkor iz­mai nagyobb mértékben aktiválódtak, mint amikor azt képzel­te, hogy kisebb súlyokkal gyakorol.
A sportolók már régóta tisztában vannak a vizualizáció iz­mokra gyakorolt hatásával. Gyakran az dönti el, hogy valaki névtelen marad, vagy bajnok lesz belőle, hogy mennyire képes elképzelni, hogy csúcsteljesítményt nyújt. Ma már tudomá­nyosan igazolt tény, hogy a vizualizáció serkenti az agyat, az agy pedig serkenti az izmokat. Ez tény!
Kattints a képre a teljes mérethez!
Én magam is távolugró voltam valaha, és gyakran cikiztek azért, hogy milyen gyakran képzelem el magam ugrás közben. Pedig működött a dolog, hiszen mindössze kéthavi formális edzést követően bejutottam az 1996-os skót bajnokság döntő­jébe, amelynek magas színvonalát jelzi, hogy ott dőlt el, ki in­dulhat az olimpián Nagy-Britannia színeiben.
Ma már tudjuk, milyen jótékony hatása van a vizualizációnak. Sokszor elgon­dolkodom, milyen eredményeket érhettem volna el, ha ugyan­olyan intenzíven folytatom az edzést, de az edzői munka job­ban érdekelt, mint a versenyzés, ezért a következő évadban már edzőként kezdtem tevékenykedni.
Ha elképzeljük, hogy messzire ugrunk vagy gyorsan futunk, izmaink fejlődésnek indulnak, hogy meg tudjanak felelni el­képzelésünknek. Ha azonban – képletesen szólva – még ma­gasabbra helyezzük a lécet, és azt képzeljük magunk elé rend­szeresen, hogy világrekordot ugrunk vagy futunk, akkor az iz­maink ebben az irányban fejlődnek tovább.
A BBC 2008 júliusában egy egyórás dokumentumfilmet sugárzott, amelyben Colin Jackson, a 110 méteres gátfutás egykori világcsúcstartója is szerepelt. Colin vérét a Glasgow-i  Egyetemen genetikai elemzésnek vetették alá, és kiderült, hogy genetikai felépítése nem különösebben előnyös, izom­rostjai vizsgálatakor azonban megállapították, hogy szuper­gyors izomrostjainak aránya rendkívül nagy. Ha csupán a ge­netikát tekintjük, Colinnak nem fejlődhettek volna ki ilyen nagy arányban ezek az izomrostjai. Izmai fejlődésében valószí­nűleg jelentős szerepet játszott az elszántsága, hogy mindig a legjobb legyen.
Ha egy sportoló rendszeresen elképzeli, hogy világrekordot fut, vizualizálja a mozdulatokat, amint kellő sebességgel mo­zog, akkor izmai másként stimulálódnak és máshogyan fejlőd­nek, mint ha például azt képzelné el, hogy részt vesz egy helyi bajnokságon. Fontos, hogy mire összpontosítunk.
David R. Hamilton írása nyomán